Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101061 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливница 2200, Васил Левски, ет. 5
Телефон:072743037
Мобилен:0884899423
Специалност:Теология
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)