Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101057 (14.12.2009 г.) , 500100344 (14.12.2009 г.) , 300100382 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Разсадника
Телефон:028237576
Мобилен:0888383398
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 МС-1999 ТП-1998
Образование:висше (ВИАС - София)