Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101052 (14.12.2009 г.), 810100338 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, бул. "Петко Ю. Тодоров"
Мобилен:0889239314, 0899823812
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2005 ЗЗ-2007
Образование:Висше(УАСГ - София)