Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101051 (14.12.2009 г.), 500100343 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Дедеагач
Мобилен:0887259917
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1995 ТП-1995
Образование:висше (ВИСИ - София)