Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101050 (14.12.2009 г.), 300100903 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ул. "Майор Томпсън"
Мобилен:0888407979
Специалност:Каростроене и автотранспортна техника
Стаж:НИ-2008, МС-2019
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)