Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101049 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Драгалевска
Телефон:029576437
Мобилен:0886188549
Факс:029576437
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(ВТС Кольо Фичето)