Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101047 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Тетевен 5700, ул. Вит
Телефон:067852108
Мобилен:0889007989, 0886187864
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(УНСС - София)