Оценителска правоспособност: Други активи(), Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 700100013 (14.12.2009 г.), 400100061 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Трапезица 6 ет.1 надпартерен, офис 4
Телефон:0887302414
Мобилен:0887302414