Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100377 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода
Телефон:028402757, 029815799-19
Мобилен:0887522769, 0878340616
Факс:028402757
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)