Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101039 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ловеч 5500, ж.к. Младост
Телефон:068686106
Мобилен:0888262263, 0878264263
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)