Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 100101037 (14.12.2009 г.), 400100060 (14.12.2009 г.), 500100339 (14.12.2009 г.), 600100032 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:028743408
Мобилен:0888562174, 0896664776
Специалност:Икономика и управление на индустрията
Стаж:НИ-2001 ПИИС-1999 ТП-1997 ФА-2002
Образование:висше (УНСС - София)