Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101034 (14.12.2009 г.), 300100374 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1574, ж.к. Слатина, ул.Спътник
Телефон:028612101
Мобилен:0888343928, 0896704850
Факс:028612101
Специалност:Приложна геофизика
Стаж:НИ-1998 МС-1997
Образование:висше(МГУ - София)