Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100372 (14.12.2009 г.) , 100101033 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, ж.к. Банишора
Телефон:029314705
Мобилен:0899340004
Специалност:Механична технология на дървесината
Стаж:НИ-2000 МС-1995
Образование:висше(ВЛТИ - София)