Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100371 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 1
Телефон:029653527, 028970989
Мобилен:0895581692, 0888310673
Факс:028970989
Специалност:Подвижен ж.п. състав
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)