Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100368 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1614, кв. Горна баня, ул. Мечево усое
Телефон:029577151
Мобилен:0898583707, 0895589707
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)