Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101031 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Градище
Телефон:066801913
Мобилен:0887589415
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС - София)