Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100334 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9700, ул. Генерал Драгомиров
Телефон:054872748
Мобилен:0898530524, 0894382482
Специалност:Математика и икономика
Стаж:ТП-2004
Образование:висше (ШУ Еп. К. Преславски - Шумен)