Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101026 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карнобат 8400, бул. Девети септември
Телефон:055922936, 055924889
Мобилен:0888460010, 0878724889
Факс:055924889
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ДИСИ - Украйна)