Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101024 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Бутово 5232, ул. Петдесет и втора
Мобилен:0899447095, 0885095592
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)