Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101021 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, бул. Христо Ботев
Телефон:042639959, 042919459
Мобилен:0888369941
Факс:042919458
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(ВИАС - София)