Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100329 (14.12.2009 г.), 100101017 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов
Телефон:078550506
Мобилен:0886314735
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2002 ТП-2002
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)