Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100365 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Проф. Николай Державин
Телефон:052623518
Мобилен:0899569347
Специалност:Технология на машиностроенето и металите
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)