Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100328 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Телефон:041114397
Мобилен:0888306614
Специалност:Народно стопанско планиране
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)