Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101014 (14.12.2009 г.), 500100327 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул.Васил Левски
Телефон:042629536
Мобилен:0896689617
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)