Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100364 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Лозен 6000, ул. Генерал Гурко
Телефон:042629899
Мобилен:0887538485
Факс:042629899
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)