Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101013 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Харманли 6450, ул. Рила
Телефон:037384168, 037384019
Мобилен:0888997716
Факс:037384168
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)