Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100363 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Злетово
Телефон:052372978
Мобилен:0898480970, 0885288855
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)