Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101008 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Елхово 8700, ул. Рила
Телефон:047883022
Мобилен:0887977725
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(УАСГ - София)