Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101007 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Елхово 8700, ул. Рила
Телефон:047883022
Мобилен:0887977513
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (УАСГ - София)