Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101006 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, бул. Княз Александър Батенберг
Телефон:042625199
Мобилен:0888937560
Факс:042625199
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)