Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100324 (14.12.2009 г.), 810100170 (20.06.2011 г.), 100101003 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Будапеща
Мобилен:0885277427
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:НИ-2005 ТП-2008 ЗЗ-2007
Образование:висше(УНСС - София)