Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101002 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Васил Левски
Телефон:058605087
Мобилен:0889692165
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(УАСГ - София)