Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101001 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Банкя 1320, ул. Секвоя
Телефон:029975889, 029801787
Мобилен:0887971430
Факс:029803191
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(ТСА Христо Ботев - София)