Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100998 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Уошбърн
Телефон:029236820, 028477025
Мобилен:0884734266, 0889894346
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИАС - София)