Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100997 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, кв. Павлово, ул. Ветрушка
Мобилен:0899910339
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)