Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100322 (14.12.2009 г.), 100100996 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 2000, бул. Васил Левски
Телефон:04252094
Мобилен:0898473950
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2007 ТП-2008
Образование:висше(УАСГ - София)