Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100321 (14.12.2009 г.), 300100845 (20.02.2015 г.), 100100995 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 2
Мобилен:0878813423
Специалност:Комуникационна техника и технологии
Стаж:НИ-2008, ТПВ-2008, МС-2015
Образование:висше (ТУ - София)