Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100320 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1330, ж.к. Разсадника-Коньовица
Телефон:024708661
Мобилен:0886423377
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1999
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)