Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100319 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:024708764
Мобилен:0887897056
Специалност:Статистика
Стаж:ТП-2002
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)