Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100356 (14.12.2009 г.), 100101977 (22.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Мобилен:0889988642, 0894371203
Специалност:Автоматизация на дискретното производство
Стаж:МС-1998 НИ-2011
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)