Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100355 (14.12.2009 г.), 500100667 (08.09.2011 г.), 100100987 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:029272072, 028650909
Мобилен:0898684086, 0878114910
Факс:028650909
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2006 МС-2008 ТПВ-2011
Образование:висше (ВИАС - София)