Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100985 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Цар Калоян
Мобилен:0887938135
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)