Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Други активи(ново и съвременно българско изобразително изкуство и антиквариат), Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100354 (14.12.2009 г.), 100100980 (14.12.2009 г.), 400100059 (14.12.2009 г.), 700100012 (14.12.2009 г.), 500100317 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Страцин
Телефон:028650909, 028650990
Мобилен:0898315004
Факс:028651441
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 МС-2001 ПИИС-2005 ТП-1996 ДРУГИ-2002
Образование:висше(ВИАС - София)