Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100979 (14.12.2009 г.), 100100979
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Цар Калоян № 5
Мобилен:0888962089, 0895619245
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)