Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100976 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. Дарвин
Телефон:032252557
Мобилен:0887438914
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(ТСА Й. Николова - Пловдив)