Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100975 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, ул. Гео Милев 18
Телефон:+359 32 626 516
Мобилен:0888228829