Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100975 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Гео Милев
Телефон:032626516, 032626737
Мобилен:0888228829
Факс:032626516
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)