Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100973 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Разсадника
Телефон:029635245, 029206645
Мобилен:0888553502
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)