Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100353 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Еленово
Телефон:073831599, 073887772
Мобилен:0889623769
Факс:073887772
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)