Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100352 (14.12.2009 г.), 100100967 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Българска легия № 11 А, ет. 3, ап. 4
Телефон:029950188
Мобилен:0878433132
Специалност:Ел. централи и мрежи
Стаж:НИ-2008, МС-1994
Образование:Висше (ВМЕИ Ленин - София)