Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100966 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:028470403
Мобилен:0888768333, 0894722199
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)